Rotterdam is geen benauwde veste maar een wereldstad

Godfried Engbersen stelt in NRC Handelsblad van 27 mei, dat het goed zou zijn als het ,,huidige street-level-perspectief wordt verbonden met een meer visionair perspectief op de Rotterdamse economie''.

In Rotterdam wordt daar op dit moment al aan gewerkt. Wim van Sluis, wethouder Economische Infrastructuur, besloot vorig jaar namens het Rotterdamse college van B en W, dat er een visionair en ambitieus perspectief opgesteld zou moeten worden voor de Rotterdamse Economie in 2020. Om hier concreet invulling aan te geven is de zogenaamde Economic Development Board Rotterdam (EDBR) ingesteld (enigermate te vergelijken met de door Engbersen genoemde commissie-Albeda). De instelling van deze EDBR getuigt van een zicht op het grotere geheel of ten minste van de wens om zaken in een breder economisch perspectief te zien.

Deze EDBR heeft naast een adviserende taak (en dat is dus afwijkend t.o.v. de commissie-Albeda) nadrukkelijk een rol bij de uitvoering van beleid en bij het creëren van draagvlak voor het economisch beleid in de Rotterdamse samenleving. Een van de leidende noties bij de instelling van de EDBR was ,,de overheid kan het niet alleen''.

De EDBR is breed samengesteld. Er zitten vertegenwoordigers in uit het Rotterdamse bedrijfsleven, allochtone organisaties, kennisinstellingen, kunstinstellingen, etc. In totaal ruim 25 personen. Onder de EDBR zijn tien taskforces, waarin steeds een aantal leden zitting heeft, aangevuld met andere Rotterdammers. Vanuit deze taskforces wordt daadwerkelijk invulling gegeven aan het creëren van draagvlak en aan het betrekken van een steeds grotere groep Rotterdammers bij het beleid.

Kortom, Rotterdam stelt problemen aan de orde en komt met concrete voorstellen voor de oplossing hiervan. Ook wel het street-level-perspectief, zoals Engbersen dit noemt. Tegelijkertijd komt Rotterdam ook met een toekomstgerichte, ambitieuze en visionaire aanpak van de economie. Want er is niet alleen visie nodig op de Rotterdamse economie, maar de handen moeten vooral ook uit de mouwen gestoken worden.

    • Steven van Eijck
    • Voorzitter van de Edbr
    • Wethouder Ez
    • Wim van Sluis