Rijksrecherche hoort rechercheurs

De rijksrecherche heeft onlangs de twee dissidente rechercheurs gehoord, die deel hebben uitgemaakt van het politieteam dat de vuurwerkramp heeft onderzocht. Volgens advocaat J. Peters zijn zijn cliënten pas gehoord nadat ze daar zelf nadrukkelijk om hadden verzocht, zei hij gisteren. De twee rechercheurs hebben in het verleden kritiek geuit op het zogeheten Tolteam dat de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede onderzocht. De rijksrecherche is al maanden bezig met een onderzoek naar strafbare feiten of plichtsverzuim door medewerkers van het Tolteam.