Record klachten examen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft 80.427 klachten binnen gekregen over de eindexamens. Tot 19.00 uur konden scholieren gisteren terecht bij de klachtenlijn van het LAKS. Dit jaar klaagden meer examenkandidaten dan voorheen.

De meeste klachten kwamen van vwo'ers over het examen Engels van vorige week vrijdag. Het was veel te lang vonden 6.303 scholieren. Bij het havo-examen gaf aardrijkskunde de meeste problemen, 5.463 examinanten klaagden dat er te weinig kennis werd getoetst en bronnen onduidelijk waren. Vmbo'ers vielen vooral over het examen economie, 1.600 van hen klaagden dat er te weinig stof uit het boek werd getoetst, het erg lang was en de vraagstelling onduidelijk was.

Bij vwo staan aardrijkskunde en geschiedenis op twee en drie op de klachtenlijst met respectievelijk 5.151 en 4.104. Bij aardrijkskunde werden alleen vaardigheden gevraagd en weinig feiten, terwijl de leerlingen veel hadden geleerd. Ook moesten zij een vergelijking maken tussen twee havens in Frankrijk, waarbij het kaartje dat nodig was niet in de Bos Atlas stond.

Bij de havo stond geschiedenis met 4.101 klachten op de tweede plaats. De meesten klaagden over een onduidelijke vraagstelling. Veel scholieren wisten niet waar de afkorting NVSH (Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming) voor stond, degenen die het wel wisten krijgen een extra punt. Biologie staat derde met 3.053 klachten.

Het examen was veel moeilijker dan voorgaande jaren. Veel havo'ers hadden daarmee geoefend.