PES bepleit Commissaris voor vrouwen

De Europese Unie moet een Europees Commissaris krijgen voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dat is gisteren in Kopenhagen bepleit door de voorzitter van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), de Deense ex-premier Poul Nyrup Rasmussen.

,,De volgende grote uitdaging voor Europa is het realiseren van echte gelijke behandeling, want het is ongelooflijk maar waar dat vrouwen in het huidige Europa nog steeds worden behandeld als tweederangs burgers'', aldus Rasmussen. Volgens hem moeten vrouwen harder werken dan mannen en worden ze daarvoor slechter betaald. ,,Dat is volstrekt onaanvaardbaar.''

De Deense ex-premier vroeg zich ook af of men in Europa wel van echte democratie mag spreken als minder dan een kwart van de gekozen politici vrouwen zijn. ,,Kan men echt van gelijkheid tussen mannen en vrouwen spreken als vrouwen voor hetzelfde werk gemiddeld een kwart minder verdienen dan mannen?''

De PES-voorzitter zei een gelijkwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politiek, in het maatschappelijk bestel en in de economie van groot belang te achten. Een Europees Commissaris voor Gelijke Behandeling zou erop moeten toezien dat de landen van de Europese Unie daar serieus werk van maken. ,,We willen het vraagstuk centraal stellen in de Europese politiek.'' Vrouwen weten volgens hem dat ze in het bestaande systeem worden achtergesteld. ,,Daarom willen veel vrouwen zelfs niet meer stemmen.''