Opheffen beste militaire orkest ter wereld is schande

Het is dan toch zover gekomen, dat het beste militaire orkest ter wereld na 175 jaar per 1 januari 2005 zal ophouden te bestaan. Een unieke beslissing van de Defensietop! Nederland heeft geen militair orkest meer in de stad waar het staatshoofd resideert. Daarmee wordt Nederland de eerste staat ter wereld, waar dat zo is.

Ons land demonstreert hiermee hoe armlastig het is. Het orkest, dat koning Willem I op 7 juli 1829 hoogst persoonlijk heeft opgericht en waaraan koning Willem III in 1876 het predikaat `Koninklijke Militaire Kapel' verleende, wordt simpelweg door een Nederlands onderdaan opgedoekt. Een demonstratie van culturele platvloersheid van de eerste orde. Zelfs in tijden van diepe crisisellende bleef de Kapel functioneren en nu anno 2004 besparen we een paar miljoen euro per jaar, terwijl de revenuen van de enorme goodwill die deze Kapel internationaal genereert, die paar centen, want dat zijn het in het grote geheel, in veelvoud overstijgen.

Als opheffing van dit unieke orkest niet ongedaan wordt gemaakt, moeten wij ons diep schamen Nederlander te zijn.

    • Hubert Roeterdink