Octant

In het artikel `Zonnetjes schieten' (W&O, 8 mei) staat commentaar op een passage uit Holms handboek betreffende twee aardbevingen, waarvan de gegevens echter niet juist zijn. De vermelde verwoestende aardbeving bij Lissabon (waarvan ook effecten in Amsterdam werden waargenomen) vond plaats op 1 november 1755. Met de genoemde beving die daarna in Amsterdam zou hebben plaatsgevonden in 1754 wordt waarschijnlijk de beving op 18 februari 1756 bij Düren (Duitsland, tussen Aken en Keulen) bedoeld. Deze beving was namelijk zo krachtig (geschatte magnitude 6.1 op de schaal van Richter) dat er effecten in geheel Nederland werden waargenomen, ook in Amsterdam. Deze beving was sterker dan de beving bij Roermond op 13 april 1992, die ook in het gehele land door de bevolking werd waargenomen.

    • Gepensioneerd Knmi-Seismoloog Bilthoven
    • Drs. G. Houtgast