Moeder leent mijn broer!

Mijn moeder is ruim negentig, weduwe en woont in een aanleunflat. Na het overlijden van mijn vader is er een boedelscheiding gemaakt. Daarbij werd aan ieder kind een kindsdeel toegekend. De kinderen eisten dit nooit op. Na twaalf jaar is het door rentebijtelling opgelopen tot een aanzienlijk bedrag. Enkele jaren geleden verkocht mijn moeder haar bezit en zette de opbrengst op een spaarrekening. Nu kwam ik er toevallig achter dat mijn broer 100.000 euro van moeder leent, om zijn huis te verbouwen. Dat is de helft van haar spaargeld. Dit baart mij zorgen, omdat zijn lening groter is dan zijn kindsdeel. Bovendien bestaat er geen officiële akte, maar slechts een handgeschreven schuldbekentenis, die op een voor mij onbekende plaats is opgeborgen. Wel is er een rente afgesproken. Bij navraag zei mijn broer dat ik hier niks mee te maken heb. Mijn moeder mag met haar geld doen wat ze wil. Zij is intussen mentaal niet goed meer in staat deze kwestie te bespreken. Omdat ik voel dat dit niet klopt, wil ik graag weten of ik dit zo maar kan accepteren en zo niet wat ik hier aan kan doen.

(O. de V.)

Uw broer heeft formeel gelijk, maar ik begrijp uw ergernis. Na het overlijden van uw moeder komt alles toch goed? De lening aan uw broer valt als vordering op hem in de erfenis. Hij moet dus aan de andere kinderen betalen. Als erfgenaam heeft u straks het recht om de schuldbekentenis in te zien.

    • Adriaan Hiele