Mini en Maxi

Met rode oren en af en toe ook met rode ogen van ontroering heb ik het Hollands Dagboek van Peter de Jong en Karel de Rooij gelezen (Z, 22 mei). Zelden is ons zo'n intieme kijk in de keuken van het theater vergund. In sobere zinnen geven ze ons inzicht in plezier en pijn van het repetitieproces. Terloops en vanzelfsprekend hebben ze teksten uit `Wachten op Godot' in hun weekverslag verwerkt. Prachtig ook zoals ze met één zin de dood van Mary Dresselhuys memoreren.

Het is te hopen dat Peter en Karel net zoveel plezier aan hun tournee beleven als wij aan hun heerlijk Hollands Dagboek.

    • Gé Tol Deventer