Leeftijdsgrens voor adoptie moet omhoog

De leeftijdsgrenzen voor adoptie moeten aanzienlijk worden verhoogd. Ouders zouden tot op latere leeftijd een kind uit het buitenland moeten kunnen adopteren, waarbij de leeftijd van de jongste ouder telt.

Dit staat in de voorlopige evaluatie van de adoptiewet, de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka), die in opdracht van het ministerie van Justitie is uitgevoerd.

Nu mag iemand die ouder is dan 45 geen kind uit het buitenland adopteren, waarbij de leeftijd van de oudste ouder telt. Bovendien mag er hooguit veertig jaar verschil in leeftijd zijn tussen ouder en kind. Iemand van 44 mag dus geen kind adopteren dat jonger is dan vier. Het rapport adviseert het maximale leeftijdsverschil van veertig jaar tussen ouder en kind te laten vervallen, omdat oudere ouders niet geschikter of minder geschikt zouden zijn voor adoptie van een ouder kind.

Het evaluatierapport adviseert bovendien de maximale leeftijd waarop ouders mogen adopteren met een jaar te verlengen tot 46, en dat daarbij de leeftijd van de jóngste ouder in aanmerking wordt genomen. Wel moeten beide ouders de adoptie aanvragen. Dit is mede om te voorkomen dat, zoals nu soms gebeurt, de jongste ouder de adoptie aanvraagt, waarna de oudste het kind, een jaar na opname in het gezin, eveneens adopteert. Ook homoparen maken hiervan gebruik.

In het evaluatierapport staat ook dat adoptiebureaus intensiever onderzoek zouden moeten verrichten naar deelbemiddeling. Bij deelbemiddeling regelen ouders grotendeels zelf hun adoptie. De rol van de adoptiebureaus beperkt zich daarbij tot het controleren van de betrouwbaarheid van de tehuizen en personen waarmee de ouders in het land zelf contact hebben gehad.

Het evaluatierapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Justitie. De adviescommissie bestond uit wetenschappers, vertegenwoordigers van Justitie, adoptiebureaus en belangenorganisaties. De Wobka is op 1 oktober 1998 in werking getreden en zou na vijf jaar geëvalueerd worden. Bovendien ontstond het afgelopen jaar discussie over de uitvoering van de wet, met name over het functioneren van de adoptiebureaus, de kosten van adoptie en de lange wachtlijsten. Een Kamermeerderheid wil bovendien dat het homoparen mogelijk moet worden gemaakt een kind uit het buitenland te adopteren.

Een woordvoerster van Justitie zegt op het rapport te kunnen reageren als het openbaar wordt. Dat zal waarschijnlijk nog voor de zomer zijn.

    • Esther Rosenberg