Klein verzekeringsleed

Door een omissie in mijn administratie en onduidelijk verstrekte informatie betaalde ik het afgelopen jaar tweemaal de premie voor mijn lijfrentepolis. Eenmaal via maandelijkse overboekingen en eenmaal via automatische incasso. Ik ben al ruim vijf maanden bezig om het te veel betaalde terug te krijgen. Een deel is al teruggestort door de maatschappij, maar 215 euro heb ik nog steeds niet terug. Van mijn tussenpersoon hoor ik steeds dat het in behandeling is, omdat er een grote achterstand is bij de verzekeraar. Ik overweeg nu om de polis te beëindigen. Dit raadt mijn tussenpersoon ernstig af, omdat dit financieel ongunstig is. Maar wanneer ik dit doe wegens hun wanprestatie en mijn uitstaande vordering, verander ik dan iets aan de sancties?

(B. van IJ.)

Ik voel met u mee. Je voelt je machteloos in zo'n kwestie tegen zo'n log apparaat. Maar dat verandert niets aan de vooral fiscale sancties, want de Belastingdienst houdt geen rekening met de aanleiding van de afkoop. U kunt eens informeren bij het Klachteninstituut Verzekeringen (www.klachteninstituut.nl, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag), in het leven geroepen door verzekeraars, assurantietussenpersonen (atp's) en de Consumentenbond voor vragen als die van u. Het biedt één loket voor de beslechting van (dreigende) conflicten met verzekeraars of atp's.

    • Adriaan Hiele