Irak moet terreur bestrijden

In zijn eerste toespraak tot het Iraakse volk heeft de nieuwe premier van de Iraakse interim-regering, Iyad Allawi, gezegd dat het ,,de taak is van alle Irakezen'' terrorisme te bestrijden.

Allawi zei ook dat de nieuwe interim-regering strenger zal toezien op de toestroom van buitenlanders naar Irak. Daarbij gaat het hem vooral om buitenlandse strijders. ,,Aan de stroom terroristen [...] zal een einde komen.''

Hij waarschuwde dat wanneer het geweld niet stopt een democratische toekomst voor Irak niet kan worden gegarandeerd. ,,Aanvallen op de multinationale troepenmacht [met de bedoeling] die het land uit te drijven, zal een catastrofe zijn voor Irak'', aldus Allawi gisteren in zijn televisietoespraak. Daarmee herhaalde Allawi het pleidooi van de Iraakse interim-minister van Buitenlandse Zaken Hoshiyar Zebari, die de dag daarvoor al had verklaard dat de interim-regering wenst dat Amerikaanse en andere buitenlandse troepen ook na de machtsoverdracht op 30 juni blijven.

De vorige week door de regeringsraad aangewezen Allawi zei echter ook dat Irakezen ,,de bezetting nooit zullen accepteren'' en deed de plechtige belofte dat na de machtsoverdracht de volledige soevereiniteit over Irak zal worden teruggewonnen.

Toch was zijn toespraak grotendeels gericht op de verdediging van een voortdurende aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak. De publieke opinie in Irak, voorzover die kan worden gepeild, is overwegend tegen de aanwezigheid van de buitenlandse troepen. De meeste Irakezen zien hen het liefste meteen vertrekken.

Allawi suggereerde in zijn toespraak dat er een groot verschil zal zijn tussen de periode van bezetting en de situatie na de overdracht. Daarbij zou de Iraakse regering ook verregaande controle moeten krijgen over de buitenlandse troepen.

De toespraak van Allawi, die onder andere was te zien op de Arabische zenders Al-Jazira en Al-Arabiya, kwam op het moment dat de Verenigde Naties plannen hebben ontvouwd over de Iraakse verkiezingen die in januari 2005 moeten plaatshebben. Volgens die plannen zal er een systeem van evenredige vertegenwoordiging komen bij de verkiezing van het 275-koppige parlement.

VN-verkiezingsdeskundige Carina Perelli heeft ook een onafhankelijke kiesraad benoemd die de verkiezingen gaat voorbereiden. De acht Iraakse leden zijn niet afkomstig uit de politiek. De kiesraad is onder andere verantwoordelijk voor het instellen van lokale kiescommissies en zal voorlichting gaan geven over het verkiezingsproces.