Alleen de leerling weet hoe moeilijk het examen is

Wat een leuk initiatief nam NRC Handelsblad om schrijvers zich op de eindexamens te laten storten.

Zo las ik op 29 mei het artikel `Zo gemakkelijk, zo geestdodend' van Abdelkader Benali. Maar ik viel meteen over de laatste zin van de eerste alinea: de geëxamineerden zullen toen veertien, vijftien jaar oud zijn geweest, en wie toen al geïnteresseerd was in dit soort onderwerpen, zal dan niet op het havo gezeten hebben.

Is het niet frappant dat juist meneer Benali, die zo knap het antwoord weet op vraag 10, zo overhaast generaliseert? En het bleef bij mij niet bij slechts één ergernis in dit artikel. In de vijfde alinea stelt meneer Benali dat de vragen óf te gemakkelijk, óf geestdodend zijn.

Zijn kritische kijk op de zaak bevalt me wel. Maar te gemakkelijk? Is het werkelijk zo dat deze meneer, die minstens tien jaar geleden eindexamen heeft gedaan, nu kan oordelen over wat gemakkelijk is? Ik denk van niet. Als je echt weten wilt wat de moeilijkheidsgraad van een examen is, zul je toch bij de leerlingen moeten zijn. En die zullen ongetwijfeld iets anders vertellen dan meneer Benali deed.

    • Lotte Lemmink