Abu Ghraib-gevangenis

De onevenredige hoeveelheid ruimte die de media elke keer weer aan de fouten/misdaden van de `Amerikanen' besteden, begint zo langzamerhand op een hetze te lijken. Over de misdaden van Saddam en andere regimes (Soedan) wordt bij lange na niet zoveel bericht. Foto's bestaan er daarvan ook niet.

Een mooi voorbeeld is het artikel `Maak mij maar dood' (Z, 22 mei), waarin een Iraakse gevangenis over zijn leven in de Abu-Graibgevangenis wordt geïnterviewd. Op de tweede pagina onderaan `De Amerikaanse folteringen zijn een lachertje.'

In Amerika komen dit soort misstanden tenminste nog boven water en is het tegenstanders van Bush' regering mogelijk kritiek te uiten. Dat kan bij de eerder genoemde regimes niet, en dus komt er niet veel van in de publiciteit. Deze onevenwichtige anti-Amerika-publiciteit hangt mij al lang de keel uit.

Komt die hetze misschien voort uit het feit dat Amerika meerdere keren Europa uit de handen van misdadige totalitaire regimes heeft moeten redden?

    • J.D.S. Domis