Van Irak mogen troepen VS blijven

Iraks nieuwe interim-regering wil dat de Amerikaanse en andere buitenlandse troepen in het land nog blijven om burgeroorlog te voorkomen, maar eist wel zeggenschap over hun toekomstige aanwezigheid en over andere veiligheidszaken. Dat heeft de Iraakse interim-minister van Buitenlandse Zaken, Hoshiyar Zebari, gisteren gezegd in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De Veiligheidsraad onderhandelt op het ogenblik over de tekst van een Amerikaans-Britse ontwerpresolutie die het gezag definieert van de Iraakse regering na de machtsoverdracht op 30 juni. Zebari noemde de tekst tegelijkertijd ,,toereikend'' en ,,positief''.

Zebari zei dat die zeggenschap moet worden neergelegd in de komende resolutie. Hij eiste overigens geen veto over de Amerikaanse militaire activiteit. Een ,,vaste tijdlimiet of tijdschema'' voor het vertrek van de buitenlandse troepen wilde hij evenmin, omdat dit door de ,,vijanden van Irak'' zou kunnen worden gebruikt om onrust te stoken. Dat zou zeer ,,onnuttig'' zijn, meende hij. ,,Op dit moment hebben we ze nodig'', zei hij over de buitenlandse troepen.

De Verenigde Staten hebben duidelijk gemaakt dat zij het laatste woord houden over militaire acties die zij van essentieel belang achten. Wat Zebari precies wil met zijn aanspraak op zeggenschap over hun toekomstige aanwezigheid, was gisteren nog niet duidelijk. Hoe dan ook zijn Frankrijk, Rusland en China nog niet gelukkig met de tekst van de ontwerpresolutie.

Volgens Zebari moet de resolutie ook ,,de overdracht van volledige soevereiniteit aan het volk van Irak'' onderstrepen. De interim-regering moet worden gemachtigd ,,Iraks hulpbronnen en bezittingen te controleren, besturen en managen'', zei hij.

Gisteren werd bekend dat twee Amerikaanse mariniers door een krijgsraad in Bagdad vorige maand tot respectievelijk acht maanden en een jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld omdat zij een Iraakse gevangene in de Mahmudiyagevangenis ten zuiden van Bagdad in april elektrische schokken hebben toegebracht. Zo wilden ze hem straffen omdat hij vuil uit zijn cel had gegooid en luid sprak, aldus een legerverklaring in Camp Pendleton (Californië). Twee andere mariniers wachten nog op berechting. De zaak staat los van het schandaal van de mishandeling van Iraakse gevangenen in de Abu Ghraibgevangenis bij Bagdad, dat zich maanden eerder afspeelde.