Rebellen ontruimen Bukavu

De rebellerende militairen die eerder deze week de belangrijke stad Bukavu in het oosten van Congo bezetten, zijn gisteren begonnen zich uit de stad terug te trekken. VN-kantoren in diverse steden in Congo waren gisteren het doelwit van boze betogers, die de VN-vredesmacht in Bukavu verweten de inname van Bukavu niet te hebben verhinderd.

De aftocht van de tussen 2.500 en 4.000 man tellende rebellenmacht uit Bukavu is het resultaat van overleg tussen de commandant van de duizend VN-soldaten ter plekke, generaal Ian Isberg, en de leider van de rebellen, generaal Laurent Nkunda. Nkunda heeft als voorwaarde voor zijn aftocht de vervanging geëist van generaal Félix Budja Mabe. Diens troepen zouden de Congolese Tutsi's – de Banyamulenge – in Bukavu hebben gediscrimineerd. Die discriminatie zou de reden zijn geweest voor de aanval op Bukavu; de rebellerende soldaten zijn zelf Banyamulenge. Tijdens de vorig jaar geëindigde burgeroorlog in Congo vormden Nkunda's mannen een rebellengroep die tegen het leger vocht; op grond van het vredesakkoord moeten zij nu in het reguliere Congolese leger integreren.

Of de eis over de vervanging van generaal Mabe wordt ingewilligd, is niet duidelijk. De Congolese president, Kabila, heeft na de inname van Bukavu de noodtoestand afgekondigd en het leger gemobiliseerd. Hij beschuldigde Rwanda van betrokkenheid bij de inname van Bukavu, een beschuldiging die door Rwanda van de hand is gewezen.

In diverse Congolese steden werden gisteren VN-kantoren en -opslagplaatsen aangevallen door demonstranten die protesteerden tegen de afzijdigheid van de VN-vredesmacht tijdens de gevechten om Bukavu. In Kinshasa, Kindu, Kisangani en Lubumbashi vonden incidenten plaats. Toen in Kinshasa een opslagplaats voor hulpgoederen werd geplunderd, openden Congolese bewakers het vuur. Volgens de VN werden drie plunderaars doodgeschoten, maar in een ziekenhuis werd gesproken over vijf doden. Gisteravond keerde de rust terug in Kinshasa.