Rabo schrapt banen, fuseert kantoren

De Rabobank gaat het aantal lokale banken de komende twee jaar meer dan halveren. De huidige 328 coöperatieve Rabobanken zullen op lokaal niveau hun krachten bundelen zodat er 150 banken overblijven. De reorganisatie zal geen gevolgen hebben voor het aantal vestigingen.

Dat heeft de bank gisteren bekendgemaakt.

Bij de overkoepelende Rabobank Nederland zal het aantal banen ,,aanmerkelijk'' gereduceerd worden. Hoeveel banen er bij de landelijke Rabobank-organisatie verdwijnen zal voor de zomer duidelijk worden. Momenteel telt Rabobank Nederland 6.000 arbeidsplaatsen, bij de lokale banken werken bijna 35.000 mensen.

Met de reorganisatie wil de Rabobank zijn positie versterken bij grote bedrijven en vermogende particulieren en het teruglopende bankbezoek van particulieren opvangen. In 1980 kwamen de Rabo-klanten in totaal 280 miljoen keer langs. Dit jaar worden nog maar 4 miljoen bezoeken verwacht.

Volgens Piet Moerland, lid van de raad van bestuur, is de herstructurering een ,,strategische beweging'' en geen bezuinigingsoperatie. Omdat er lokaal banen bij zullen komen heeft de operatie volgens hem uiteindelijk geen gevolgen voor de personeelsaantallen.

De Rabobank probeert al langer het aantal lokale banken terug te brengen om de efficiëntie te vergroten. Door de coöperatieve structuur – de aangesloten banken vormen het `parlement' van de bank – hebben de lokale banken veel zeggenschap en kan de landelijke organisatie niet zomaar besluiten aan de lokale banken opleggen. Alle lokale Rabobanken hebben vooraf ingestemd met de sanering. ,,Het wordt landelijk gedragen, dat is een groot verschil met een paar jaar geleden'', zegt Moerland.

Iedere lokale Rabobank moet in de toekomst een compleet pakket financiële dienstverlening (verzekeren, bankieren, vermogensbeheer) kunnen aanbieden. Daarvoor zijn lokale fusies vereist. Het werkterrein van de Rabobanken is verdeeld in 328 gebieden. De landelijke organisatie heeft geconstateerd dat de grensafbakening niet meer correspondeert met de sociale en economische geografie. Zo lopen sommige grenzen nog langs parochies, terwijl de komst van bijvoorbeeld Vinex-locaties om een andere afbakening zou vragen. De lokale Rabobanken hebben zich gecommitteerd aan een nieuwe verdeling van Nederland met 150 werkgebieden. Daarmee zijn de meeste lokale fusiekandidaten bekend. Moerland verwacht dat binnen twee jaar 90 procent van de krachtenbundelingen zal zijn gerealiseerd. ,,Dat proces zal niet zonder emoties verlopen'', zegt hij. Bij iedere fusie moeten plaatselijke besturen worden samengevoegd, waardoor sommige lokale bestuurders hun baan verliezen. ,,Telkens is de vraag: wie gaat de nieuwe lokale bank leiden?''

Rabobank zegt ernaar te streven om het meest uitgebreide kantorennetwerk van Nederland te hebben. Dat brengt volgens Moerland met zich mee dat onrendabele vestigingen soms worden opengehouden vanuit ,,een maatschappelijke verantwoordelijkheid.'' Moerland: ,,Wij noemen dat wel het `collectieve dividend' dat we betalen. Mensen op de bank hebben dat eens uitgerekend en kwamen toen op 100 miljoen euro uit.''