PvdA ruziet over selectie

Binnen de PvdA is onenigheid ontstaan over het selecteren van eerstejaars studenten aan hogescholen en universiteiten. Een aantal lokale PvdA-bestuurders, onder wie de burgemeesters Jacques Wallage (Groningen) en Peter Rehwinkel (Naarden), neemt afstand van het pro-selectie standpunt van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

In een pamflet dat vanmiddag naar de PvdA-Kamerleden zou worden gestuurd, roepen de ondertekenaars ,,vertegenwoordigers van de PvdA binnen en buiten het parlement'' op om stelling te nemen tegen het kabinetsbeleid dat `selectie aan de poort' mogelijk zal maken. Men heeft ,,met verbazing en teleurstelling'' kennis genomen van de steun van de PvdA-fractie voor het kabinetsbeleid. Selectie is onnodig en schadelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, menen de auteurs.

Het pamflet is een initiatief van de landelijke studentenvakbond LSVb en is ook ondertekend door de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA. Overige PvdA-ondertekenaars, naast Wallage (oud-staatssecretaris van Onderwijs) en Rehwinkel (oud-Kamerlid) zijn de Rotterdamse gemeenteraadsleden Moti en Van Muijen, de Groningse fractievoorzitter De Vries en oud-Kamerlid Kolthoff.

Juist dankzij de onverwachte steun van de PvdA naast VVD en LPF wist staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD) in april haar plannen voor selectie door de Kamer te loodsen. Het pro-selectie standpunt van de PvdA, uitgesproken door onderwijswoordvoerder Jacques Tichelaar, werd door Nijs begroet als ,,een historisch moment''. Studentenvakbond LSVb noemde de tournure van de PvdA ,,verraad''.

Het pamflet bestrijdt dat selectie aan de poort een adequaat middel zou zijn om het rendement, het aantal afstudeerders binnen een bepaalde periode, te verhogen. Betere methodes om dat te bereiken zijn volgens de auteurs ,,goede studievoorlichting en studiebegeleiding, goede organisatie en structurering van de stof, kleinschalig onderwijs en betrokkenheid van de student bij de opleiding''. Dáár zou de PvdA-fractie zich om moeten bekommeren, aldus de auteurs.

Selectie aan de poort is in korte tijd uitgegroeid tot het meest omstreden beleidsvoornemen voor het hoger onderwijs. De Universiteit Leiden begint in september met experimentele toetsen bij reeds toegelaten eerstejaars studenten, en wil vanaf september 2005 selecteren aan de poort. Ook de Universiteit Maastricht wil gaan selecteren. De Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben zich uitgeproken tegen selectie aan de poort.

    • Mark Duursma