Ondernemer gaat uit van meer omzet

Door het schrappen van banen verwachten bedrijven dat het komende jaar hun winstgevendheid en omzet verbeteren. Bovendien rekenen meer ondernemers erop weer voldoende orders binnen te krijgen. Op basis van de verwachtingen berekent de Stichting Trendmeter sinds 1994 tweemaal per jaar de zogenoemde Trendmeter Index over het verwachte ondernemingsklimaat voor het bedrijfsleven. Het economisch klimaat is sinds de herfst vorig jaar 3,5 punten verbeterd tot 17,5 punten dit voorjaar. Het onderzoek is gedaan onder vierhonderd directeuren. Het afgelopen jaar daalde het aantal vaste medewerkers bij de bedrijven gemiddeld met 1,9 procent.