Minister de Geus denkt na over lager minimumloon

Minister de Geus (Sociale Zaken, CDA) overweegt, als het economisch tij weer keert, het minimumloon te verlagen. Dit bleek gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

De VVD heeft voorgesteld het maandelijkse bedrag te vervangen door een uurbedrag. Kamerlid Weekers vindt het oneerlijk dat werknemers die 36 of 38 uur werken tegen het minimumloon evenveel verdienen als werknemers die 40 uur werken. Het minimumloon bedraagt nu nog 1.264,80 euro per maand. Weekers heeft voorgesteld dit bedrag door 40 te delen, wat voor werknemers die 36 uur werken een achteruitgang van 10 procent in loon zou betekenen. ,,Dat is ook een politiek signaal aan de samenleving dat het heel normaal is om veertig uur te werken'', zei Weekers.

De Geus is gecharmeerd door dit idee, omdat het volgens hem ,,meer transparantie'' biedt. Werknemers zouden zelf beter kunnen controleren of zij niet worden onderbetaald. Ook voor de Arbeidsinspectie zou het toezicht eenvoudiger worden. Uit onderzoek blijkt dat 68.000 werknemers (1,1 procent) minder dan het wettelijke minimumloon verdienen. Vooral de horeca zou zich hier schuldig aan maken. Daar zou 5,6 procent van de werknemers minder verdienen dan het minimumloon.

De bewindsman wil de discussie over aanpassing van het minimumloon pas werkelijk voeren als de economie weer aantrekt. Het is volgens hem nu ,,niet opportuun'' om de vakbonden na het mislukte voorjaarsoverleg nog verder op stang te jagen. Die zullen dan hogere looneisen stellen om inkomensverliezen te compenseren. Het bruto wettelijk minimumloon is dit jaar niet verhoogd, maar ligt nog op het niveau van juli 2003, als gevolg van de afspraken over loonmatiging die gemaakt waren bij het Najaarsoverleg. Na het recente mislukken van het Voorjaarsoverleg over het prepensioen zijn de bonden weer begonnen looneisen te stellen.

De Geus wil bovendien niet tornen aan de arbeidsduurverkorting nu de werkloosheid oploopt. ,,Arbeidsduurverkorting kwam er destijds niet voor niets. Mensen gingen korter werken, zodat er meer banen kwamen voor anderen'', verklaarde hij.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de vakbeweging hebben negatief gereageerd op het voorstel. Het CDA neemt een afwachtende houding aan zolang de minister geen definitief besluit heeft genomen.