Maatregel psychiaters

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) mag het aantal collectief vergoede zittingen in de psychotherapie beperken. Zo'n beperking is niet in strijd met de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten en is geen aantasting van de professionele autonomie van psychiaters en psychotherapeuten. Dit heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie had aangespannen tegen de Staat.

De Vereniging vroeg de rechter Hoogervorst te verbieden het aantal uit de AWBZ vergoede zittingen te beperken tot dertig en mensen met een zware stoornis tot vijftig. De minister wil zo de uitgavenstijging beteugelen. Volgens de Gezondheidsraad is niet bewezen dat meer dan dertig zittingen effectiever zijn dan korterdurende behandelingen.