Innovatieprojecten niet erg succesvol

Van alle innovatieprojecten van Nederlandse bedrijven is slechts een kwart succesvol. De rest van de projecten faalt geheel of gedeeltelijk. Dat is de conclusie uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van Resources Connection, het voormalige Ernst & Young Interimmanagement. Met name binnen middelgrote en grote bedrijven komt het vaak voor dat projecten slechts ten dele succesvol zijn. De meeste innovatieprojecten richten zich op productvernieuwing en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de productiviteit.