`Hij kan vertrouwen terugwinnen'

De PvdA ondersteunde gisteren als enige de motie van afkeuring van de LPF. Minister Donner blijft, ondanks kritiek op zijn tbs-beleid. PvdA-zegsman Aleid Wolfsen: ,,Ik wist dat de minister in het zadel gehouden zou worden.''

De PvdA-fractie in de Tweede kamer stond gisteren alleen in haar ondersteuning van een LPF-motie van afkeuring aan het adres van minister Donner (Justitie, CDA). De verontwaardiging bij alle fracties over de gang van zaken in Eibergen, waar een ontsnapte tbs'er een 13-jarig meisje ontvoerde, was groot. Maar behalve de coalitiepartijen VVD, CDA en D66, vonden ook de overige oppositiepartijen, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP het te ver gaan om de minister daarvoor naar huis te sturen. Volgens PvdA-woordvoerder Wolfsen stond de uitkomst van het debat op voorhand al vast. ,,Ik kreeg aan het begin van het debat een briefje voorgeschoven met de boodschap dat de coalitiepartijen de minister in het zadel zouden houden.''

Ook de overige oppositiepartijen stemden niet mee met de motie.

,,De ChristenUnie, de SP en de SGP waren wel bij de stemmingen, maar niet bij het debat aanwezig. Dat scheelt in de beoordeling. Vos van GroenLinks zat naast mij tijdens dat debat te zuchten en te steunen. Maar ze wilde niet doorbijten. Ze wilde uit de buurt blijven van de eerste indiener van die motie, de LPF. D66 en VVD lieten zich eerst in de meest harde kwalificaties uit over minister Donner. Maar Donner begon het debat met die openbare boetedoening over de gang van zaken. Toen wist ik al dat de VVD met die uitleg genoegen zou nemen. Want kom je aan Donner, dan kom je rechtstreeks aan de coalitie. Dat gold ook voor D66. Die partij had eerder publiekelijk verklaard dat Donner zich geen blunder meer kon permitteren. Terwijl de minister nu zelf aangaf dat er onder zijn verantwoordelijkheid fouten waren gemaakt. De coalitiepartijen hebben hem verbaal gesloopt, maar er geen politieke consequenties aan verbonden.''

De uitleg van de LPF aan die motie ging veel verder dan de uitleg die de PvdA er aan geeft. De LPF heeft ook geen vertrouwen meer in het toekomstige tbs-beleid van Donner. Hoever bent u nu eigenlijk gegaan?

,,In de motie wordt het door de minister gevoerde tbs-beleid afgekeurd. Wij kunnen ons in die strekking vinden. Want er zijn het afgelopen jaar ernstige fouten gemaakt, die een moord en twee ontvoeringen tot gevolg hadden. De minister kondigt nu maatregelen aan die hij een jaar geleden ook al had aangekondigd. Ook toen kondigde hij aan dat ontsnapte tbs'ers actief zouden worden opgespoord. Dat is niet gebeurd, met de daarna gepleegde misdrijven als gevolg. Maar de LPF wil afschaffing van het verlofsysteem voor tbs'ers en chemische castratie van recidiverende zedendelinquenten in tbs-instellingen. Dat zijn maatregelen waar wij het niet mee eens zijn, daarin verschillen we van de LPF.''

Waarom heeft de PvdA dan geen eigen motie ingediend, los van de LPF?

,,Dat is gekissebis waarvoor het onderwerp te belangrijk is. Eerdmans van de LPF had als eerste een motie. We hebben vervolgens overlegd over de inhoud ervan, want voorstellen om die tbs-verloven af te schaffen of het castreren van zedendelinquenten ging ons veel te ver. Die zinsneden zijn er in de uiteindelijke versie ook uitgehaald. Waarom zou je dan nog een eigen motie indienen als in de tekst van de LPF-motie precies staat wat wij willen?''

Hoeveel vertrouwen heeft de PvdA nu nog in de minister van Justitie?

,,Wat ons betreft is de minister beschadigd. Maar het is ook een minister die nog in het zadel zit, die het vertrouwen heeft van een meerderheid in de Tweede Kamer. We zullen Donners toekomstige beleid op zijn merites beoordelen. Hij kan altijd nog het vertrouwen van de PvdA terug verdienen.''

    • Jos Verlaan