Helft opbrengst Eurocollecte gaat op aan kosten

Bijna de helft van de opbrengst van de in 2001 gehouden Eurocollecte is opgegaan aan kosten. De inzameling voor goede doelen van munten die door de invoering van de euro waardeloos waren geworden, kende grote tegenvallers. De sortering en het vervoer van vreemde valuta naar het buitenland was duurder dan verwacht, zo heeft de organisatie ervan bekend gemaakt.

De inzameling van de stichting Eurocollecte heeft 13,1 miljoen euro opgebracht, maar 46 procent daarvan, 6 miljoen euro, ging op aan kosten. Het sorteren door de Koninklijke Nederlandse Munt in Lelystad en het vervoer naar de landen van herkomst, waar de munten werden ingewisseld voor euro's, kostte 2,2 miljoen euro. De overige 3,8 miljoen ging op aan personeel, databeheer, publiciteit en andere kosten.

De collecte leverde bijna 10 miljoen minder op dan vooraf werd geraamd. Voorzitter Paul Nouwen van de stichting Eurocollecte wijt het verschil aan het tegenvallend aantal collectanten. ,,We leken te kunnen rekenen op 150.000 vrijwilligers, maar het bleken er slechts 60.000.'' De stichting had niet verwacht dat 90 procent van het opgehaalde muntgeld uit vreemde valuta zou bestaan. Het publiek werd eind 2001 aangemoedigd guldens of buitenlands geld in te leveren bij de banken of de collectanten. Ook konden mensen de munten kwijt in inzamelingsbakken in winkels van het gelijksoortige initiatief Coins for Care.

Nouwen verklaart de inschattingsfout door te wijzen op het eenmalige karakter van de actie: ,,Dit was niet te vergelijken met welke andere Nederlandse inzamelingsactie dan ook, waarbij je het geld gewoon naar de bank brengt.''

Volgens Esther Jacobs, initiatiefneemster van Coins for Care, dat met een collecte 3,5 miljoen euro zegt te hebben opgehaald tegen 4 procent kosten, valt de stichting Eurocollecte wel degelijk iets te verwijten. Samenwerking tussen Eurocollecte en Coins for Care kwam volgens haar slechts moeizaam tot stand. Eurocollecte had volgens haar kunnen inhaken bij een voordelige overeenkomst die zij afsloot met het Britse verwerkingsbedrijf Coinco.

Jacobs: ,,Er is anderhalf jaar verspild aan gesprekken over samenwerking.'' Nouwen: ,,Je kunt ook zeggen dat we 7 miljoen euro hebben opgehaald die anders versmolten zou worden of op zolders zou zijn blijven liggen.''