`Emotie compenseerde tegenvallers Vendex KBB' (Gerectificeerd)

Emoties kwamen los bij Jaap Blokker en andere particuliere beleggers bij de zakelijke beslissing van het bestuur om Vendex KBB te verkopen.

De laatste keer dat detailhandelsconcern Vendex KBB een aandeelhoudersvergadering houdt, is de eerste keer dat Jaap Blokker haar bezoekt. ,,Volkomen emotieloos meldt u dat het jammer is dat er weer een oud Nederlands bedrijf in buitenlandse handen komt', verwijt Blokker de voorzitter van de raad van commissarissen F. Maljer. Een grotendeels Amerikaanse consortium heeft een bod uitgebracht op het moederbedrijf van onder meer Hema, V&D en Bijenkorf. Naar verwachting zal de benodigde 95 procent van de aandelen zijn aangemeld als op 21 juni de aanmeldingstermijn afloopt.

De oude Blokkerbaas zegt te weten wat de detailhandel inhoudt. ,,In retail, daar draait het om emotie.' Blokker verwoordt het ongenoegen van veel kleine beleggers. ,,Vraag maar eens aan een winkelier of het slim is om op het diepste punt te verkopen.'

De zakelijke afweging van het Vendex-bestuur om het bod te aanvaarden botst met de emotionele betrokkenheid van veel particuliere beleggers, bleek gisteren in Amsterdam. President-commissaris Maljer blijft benadrukken dat de verkoop noodzakelijk is. ,,Door de lage beurskoers kunnen we geen kapitaal aantrekken. Zonder dat geld kunnen onze sterke winkelformules niet in buitenland uitbreiden.'

Onder de aanwezige beleggers is er een aantal dat zelf bij V&D of Bijenkorf werkt. Deze kleine aandeelhouders vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Ze zijn het kwakkelende concern jarenlang trouw gebleven, bleven op hun stukken zitten en wachtten op betere tijden.

Het bod dat een consortium onder leiding van het Amerikaanse Kohlberg Kravis Roberts (KKR) op tafel heeft gelegd, domineert de vergadering. Beleggers krijgen 15,40 euro per aandeel. Het bod is reëel. Ook de tegenstanders van de verkoop erkennen dat. Toch wringt het. ,,Met pijn in het hart ga ik straks mijn stukken aanmelden. Als je kijkt naar de koersontwikkeling moet je wel meegaan', meent particuliere belegger Gaakeer. ,,Ook als het rendement wat minder was bleef je. De tegenvallers compenseerde je met wat emotie. Maar ja, wat is de prijs van emotie?'

Voor aandeelhouder Swinkels is die in ieder geval hoger dan de 15 euro en 40 cent per aandeel die geboden wordt. Hij roept in een emotioneel betoog op om niet te verkopen. Als het aan hem ligt, gaat Vendex KBB op eigen kracht een gouden toekomst tegemoet.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) twijfelt aan de gang van zaken rond het bod. Het huidige management wordt mede-eigenaar na de verkoop. De nieuwe eigenaren hebben belang bij een lagere overnameprijs, dus het management ook, redeneert Jeroen Leenaers van de VEB. Leenaers vermoedt dat er sprake is van belangenverstrengeling. Volgens hem zit het bod aan de onderkant van wat mogelijk is.

Een woordvoerder van K Capital, een Amerikaanse investeerder die 10 procent van de aandelen heeft, stelt precies het tegenovergestelde. ,,Het bod zit aan de absolute bovengrens van onze analyses.'

De Amerikaanse grootinvesteerder heeft zich in het verleden als een luis in de pels van de directie gedragen. Zij probeerden de beurskoers hoger te krijgen en vielen het concern regelmatig lastig met initiatieven om dat te bereiken.

Ondanks de emoties en de kanttekeningen komt president-commissaris Maljer ongeschonden door de vergadering. Zijn laatste. Als het bod op 21 juni is geslaagd zullen hij en de andere commissarissen aftreden. Het management is dan mede-eigenaar. Voor particuliere aandeelhouders is dan geen plaats meer.

Rectificatie

Vendex KBB

In het artikel Emotie compenseerde tegenvallers Vendex KBB (4 juni, pagina 13) is de naam van de president-commissaris van het concern verkeerd gespeld. De juiste spelling is F. Maljers.

    • Arjan Zweers