ECB laat rente met 2 pct onveranderd

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft gisteren het toonaangevende rentetarief onveranderd gelaten op 2 procent.

Dat maakte bankpresident Jean-Claude Trichet bekend op een persconferentie na afloop van een van de twee maandelijkse vergaderingen van het bestuur van de ECB in Frankfurt.

In een toelichting op het besluit zei Trichet dat het economisch herstel in de eurozone doorzet. Daardoor is verlaging van de rente, zoals eerder dit jaar werd bepleit door onder meer Frankrijk en Duitsland, in de visie van de ECB niet nodig.

Trichet toonde zich optimistisch over de mondiale economische groei. ,,De voorwaarden voor voortzetting van het economisch herstel zijn er'', aldus de centralebankpresident. Hij wees erop dat groei buiten de eurozone, die als regio achterblijft bij andere, zal leiden tot meer exporten vanuit Europa. Het positieve economische klimaat in de wereld en de lage rente moeten leiden tot een groei van de investeringen, aldus de ECB.

Trichet wees er ook op, dat weliswaar op korte termijn de inflatie weer de kop op steekt, maar dat het vooruitzicht voor de middellange termijn in lijn is met `prijsstabiliteit' oftewel de inflatiegrens van 2 procent die de ECB daarbij aanhoudt.

Dat percentage werd volgens de Europese statistische dienst Eurostat in april, op jaarbasis, bereikt. Vorige maand steeg de inflatie in de eurozone verder naar 2,5 procent op jaarbasis.

Een van de factoren voor de prijsstijgingen is de hogere olieprijs. De ECB verwijst naar de inschatting van de oliemarkt dat de olieprijs op de middellange termijn weer zal dalen waardoor de druk op de inflatie weer afneemt. Gisteren besloten de in OPEC verenigde olieproducerende landen hun gezamenlijke productieniveau te verhogen in een poging de hoge olieprijs te drukken.

Trichet zei dat de ECB ervan uit gaat dat de prijzen van importen gematigd zullen zijn en dat inflatoire druk van loonkosten binnen de perken blijft. ,,Beide factoren moeten helpen de inflatie in 2005 op jaarbasis terug onder de 2 procent te krijgen.''