Directeur CIA neemt ontslag

George Tenet, directeur van de Amerika's centrale inlichtingendienst CIA heeft onverwachts ontslag genomen. President Bush heeft hem bedankt voor zijn ,,superbe'' werk voor het Amerikaanse volk. Het Witte Huis ontkent dat Tenet moest vertrekken.

In een bewogen toespraak tot het CIA-personeel zei hij om ,,persoonlijke redenen'' af te treden: om met zijn enige zoon het eindexamenjaar in te gaan. Tenet was zeven jaar directeur van de CIA, onder zowel president Clinton als president Bush.

Kort op Tenets ontslag werd bekend dat nog een hoge CIA-functionaris opstapt, plaatsvervangend directeur voor operaties James Pavitt. Volgens de CIA had Pavitt enkele weken geleden zijn vertrek aangekondigd en staat het los van het ontslag van Tenet.

Hoewel Tenet algemeen wordt aangeduid als ,,een overlever'', stond hij aan zware kritiek bloot. Het feit dat de aanslagen van 11 september 2001 konden plaatshebben wordt in de eerste plaats aan het falen van de CIA toegeschreven. Verschillende rapporten die de komende tijd zullen verschijnen detailleren naar verluidt die algemene kritiek op de dienst én haar directeur aan de vooravond van de terreuraanslagen in de VS van 11 september 2001.

De CIA is de laatste tijd ook onder vuur komen te liggen wegens de `bewijsvoering' voor Saddam Husseins bezit van massavernietigingswapens. Volgens het boek `Plan of Attack' van Bob Woodward heeft Tenet president Bush tot twee keer toe verzekerd dat het ,,een uitgemaakte zaak'' was dat Irak over de verboden wapens beschikte. Minister van Buitenlandse Zaken Powell zegt nu dat zijn verklaring voor de Veiligheidsraad 5 februari 2003 stoelde op door de CIA aangereikte ,,bewijzen'' die ,,fout en in sommige gevallen met opzet misleidend waren''.

John Kerry, de waarschijnlijke Democratische presidentskandidaat, herinnerde er gisteren aan dat hij al maanden geleden om het aftreden van Tenet had gevraagd. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, voegde er aan toe dat de verantwoordelijkheid voor de beslissing oorlog te voeren tegen Irak te belangrijk is om alleen door Tenet te worden gedragen: dat was de beslissing van de president.

Tenet blijft tot 11 juli in functie. Het is onbekend of president Bush nog vóór de presidentsverkiezingen van 2 november zal proberen een opvolger te benoemen.

nieuwsanalyse: pagina 5

hoofdartikel: pagina 7