`Typische' Week Geschiedenis

Driehonderd instellingen nemen deel aan de Week van de Geschiedenis, die van 30 oktober tot 7 november voor het eerst wordt georganiseerd. Doel is om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met geschiedenis.

De Week van de Geschiedenis is een van de activiteiten van Anno, een initiatief dat vanmiddag zou worden gelanceerd. Andere activiteiten zijn een als magazine ingerichte website (www.anno.nl) en een op geschiedenis gericht vakantieboek. De publieksgerichte activiteiten zijn bedoeld om mensen te interesseren voor het Nederlandse verleden. Er wordt gewerkt met jaarlijks wisselende thema's, het thema voor dit jaar is `Typisch Nederlands'.

Anno is de nieuwe naam van de stichting Actueel Verleden, een samenwerkingsverband van onder meer Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Rijksmuseum en Letterkundig Museum. Eind 2002 kwamen deze instellingen met het plan voor een `Boulevard van het Actuele Verleden' naast het Haagse Centraal Station. Hier zouden met name scholieren en migranten kennis kunnen nemen van de Nederlandse geschiedenis, door middel van interactieve presentaties en exposities. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) steunde het plan met 600.000 euro voor voorbereiding in 2003 en 2004.

Het plan voor het Boulevard-gebouw bestaat nog steeds, volgens Chris Groeneveld, zakelijk directeur van de stichting Actueel Verleden. ,,De geplande oplevering in 2008 zullen we niet halen, maar de gemeente wil ons nog steeds graag hebben op de plaats van de huidige parkeergarage op het Anna van Buerenplein.'' De komende tijd wil Groeneveld kijken of de geplande jaarlijkse kosten van 30 miljoen euro wellicht omlaag kunnen en of private partijen in het plan willen investeren.

De vertraging van het Boulevard-plan is volgens Groeneveld mede veroorzaakt door het snelle vertrek, na vijf maanden, van eindredacteur Hans Maarten van den Brink. ,,Met hem zijn we niet toegekomen aan inhoudelijke keuzes. Zijn opvolger Wim van der Weiden, oud-directeur van de musea Naturalis en Museon, heeft meteen gekozen voor popularisering. `Verantwoord simplificeren' noemt hij dat.''