Steun uit VS voor VEB rond Ahold

Amerikaanse beleggers hebben gisteren bij de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof een verzoek ingediend om een onderzoek naar wanbeleid in te stellen bij Ahold. Zij hebben op het lopende verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ingebroken en zich als belanghebbende in de zaak gevoegd.

De stap betekent een steun in de rug voor de VEB die de afgelopen maanden van het bestuur en sommige aandeelhouders van Ahold veel kritiek kreeg op de ingezette enquêteprocedure. De beleggersvereniging probeert langs deze weg een civielrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken bij Ahold te bewerkstelligen, los van de strafrechtelijke onderzoeken.

Volgens Andrew J. Entwistle, advocaat van het kantoor Entwistle & Cappucci dat in Amerika de hoofdklager in een collectieve rechtszaak tegen Ahold vertegenwoordigt, is een onafhankelijk onderzoek naar het boekhoudschandaal van groot belang. ,,Het zou Ahold juist heel veel helpen als dat wordt uitgevoerd. Nu blijf je in discussies hangen bij allerlei zaken die in het verleden wel of niet zijn gebeurd.''

Ahold telde sinds 1998 ruim 40 miljard euro omzet en bijna 1 miljard euro winst te veel als gevolg van fraude bij een Amerikaanse dochter en een verkeerde voorstelling van zaken bij verschillende buitenlandse dochtermaatschappijen. Volgens Entwistle, die gisteren de aandeelhoudersvergadering van Ahold in Den Haag bezocht, dienen de banken en accountant Deloitte in het onderzoek te worden betrokken. Ahold is hier fel op tegen. Entwistle: ,,Het is evident dat Ahold samen met Deloitte door middel van side letters een constructie fabriceerde om met de juridische werkelijkheid om te gaan.''

Ahold besloot gisteren op het laatste moment zijn verzoek voor goedkeuring van het beleid niet in stemming te brengen op de aandeelhoudersvergadering. Deze gevraagde `decharge' kreeg veel kritiek omdat beleggers daarmee ook het beleid van de voormalige bestuurders M. Meurs en C. van der Hoeven zouden goedkeuren. Volgens critici zouden beleggers, waarvan sommigen tegen Ahold of voormalige bestuurders procederen, daarmee hun rechtspositie ondermijnen. Het verlenen van decharge is van belang voor bestuurders om zo hun aansprakelijkheid te beperken. Verder werd Deloitte opnieuw aangesteld als accountant van Ahold.

Hamerstuk: pagina 18