Schultz meldt vliegtuiglawaai voortaan zelf

Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) trekt de voorlichting over het lawaai rond Schiphol naar zich toe. Ze is geschrokken van de negatieve uitkomsten van een enquête onder de omwonenden na openstelling van de Polderbaan. Dat bleek tijdens een debat gisteren in de Tweede Kamer.

Een door het ministerie van Verkeer en Waterstaat georganiseerde enquête maakte duidelijk dat omwonenden meer last hebben van vliegtuiglawaai dan bij de voorbereiding en de ingebruikname van de Polderbaan was verwacht en beloofd. ,,We moeten het vertrouwen terugwinnen. Daarom zal de overheid een eigen nieuwsbrief maken met actuele informatie over vliegbewegingen en de effecten daarvan'', aldus Schultz. Ook wil ze informatie beschikbaar stellen via internet. Het kabinet, met de staatssecretaris voorop, maakt zich zorgen over de relatie tussen overheid en burger. Maar Schultz wil via de voorlichting ook een stem geven aan de zwijgende meerderheid die niet klaagt, liet ze de Kamer weten.

De staatssecretaris wil het onderzoek naar het effect van de nieuwe luchtvaartwet op de geluids- en milieubelasting rond Schiphol niet versnellen, zo bleek in het debat. PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP en ook regeringspartij D66 drongen daar op aan. Volgens Schultz is dat onderzoek zo complex dat het niet eerder kan worden afgerond dan in 2006. ,,Als we echt een stap willen zetten dan is die tijd écht nodig'', aldus de staatssecretaris. Zij wil de betrokken organisaties en omwonenden die gegevens moeten leveren niet onder druk zetten. Het Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) had als eerste gevraagd om de publicatie met een half jaar te vervroegen. Na de weigering van Schultz maakte hij duidelijk hierover een uitspraak van de Tweede Kamer te zullen vragen.

GroenLInks, PvdA en SP willen tevens het verbod op nachtvluchten met een uur verlengen tot na zeven uur 's ochtends. De effecten van een verstoorde slaap als gevolg van lawaai zijn volgens de woordvoerders te ernstig. D66, dat in het verleden ook tegenstander was van de vroege vluchten, vindt het belevingsonderzoek hiervoor een te geringe aanleiding en wil op de evaluatie afwachten. Schultz zei dat ook de economische gevolgen van een besluit om de nacht langer te maken moeten worden bekeken. De staatssecretaris wil hier ook een advies van de Gezondheidsraad bij betrekken. Volgens PvdA-woordvoerder Samsom heeft Den Haag ,,zijn eigen papierenwerkelijkheid geschapen, die geen relatie heeft met de beleefbare overlast van alle dag''.