Provincies: groen licht Hanzelijn

De provincies en de meeste gemeenten die betrokken zijn bij de Hanzelijn zijn gisteren akkoord gegaan met het project. Ze hebben een intentieverklaring getekend waarin afspraken staan met spoorbeheerder ProRail over de bouw van de spoorlijn. Het traject doorkruist de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland. De betrokken gemeenten zijn Lelystad, Dronten, Kampen, Zwolle en Hattem. Ook Rijkswaterstaat en ProRail zijn bij het project betrokken.