Probleemjongeren lastiger

Amsterdamse probleemjongeren die werken aan het opknappen van de oude verdedingingsforten rond Amsterdam vertonen steeds grotere achterstanden op emotioneel en cognitief gebied. Dat staat in het jaarverslag van de stichting De Herstelling.

De gemeentelijke dienst Maatwerk stuurde vorig jaar 367 werkloze jongeren naar de forten van de Stelling van Amsterdam, 77 meer dan een jaar eerder. Herstelling streeft ernaar de veelal voortijdige schoolverlaters zo goed mogelijk voor te bereiden op werk of scholing. Dat doet zij door de jongens onder leiding van werkmeesters allerlei werkzaamheden als schilderen, timmeren, dakbedekken, te laten verrichten op een van de forten.

Marokkanen, Antillianen en Surinamers maken tachtig procent uit van de deelnemers. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is gezakt van 25 in 2002 naar 20 in 2003. De jongens vertonen veel ,,negatief gedrag'' en hun ,,cognitieve niveau'' is laag. Zo heeft 52 procent van de jongeren alleen de basisschool afgerond. Ruim 80 procent had nog nooit in dienstverband gewerkt.

Ook hebben de pupillen steeds minder technisch inzicht. Ze kunnen bij wijze van spreken nog geen fietsband plakken en zijn nauwelijks gemotiveerd om hard te werken, zo staat in het verslag. Kon Herstelling vroeger volstaan met het bieden van ,,een goede werkstructuur'', tegenwoordig ,,moeten we deze kinderen ook nog opvoeden''.

Het percentage ,,positieve uitstromers'', mensen die een reguliere baan vonden of een vervolgopleiding kozen, daalde in 2003 naar 55 procent, dit was zestig procent. Belangrijkste oorzaken: ongeoorloofd verzuim, ontslag in proeftijd of ,,ernstige overtreding van de regels'', zoals diefstal, geweld, drugsgebruik of bedreiging van medewerkers.