Optimisme over eenwording daalt

Een meerderheid van 64 procent van de bedrijfsdirecteuren in Nederland vindt nog steeds dat de eenwording binnen de Europese Unie moet doorgaan. Vijf jaar geleden waren dat er nog iets meer: 73 procent. Verder is tweederde van de directeuren voor toetreding van Turkije, Bulgarije en Roemenië tot de Unie. Dat blijkt uit onderzoek onder enkele honderden managers van kleine en middelgrote bedrijven in opdracht van Forum, het opinieblad van de ondernemerskoepel VNO-NCW. De ondernemers vinden dat vooral op milieugebied meer moet worden samengewerkt.