Nieuwe regering in Macedonië

Macedonië heeft sinds gisteren een nieuwe regering. Na drie dagen van debat kreeg het kabinet van de nieuwe premier, Hari Kostov, met 68 tegen 12 stemmen het vertrouwen van het parlement.

Het land had een nieuwe regering nodig nadat onlangs de zittende premier, Branko Crvenkovski, tot president was gekozen, als opvolger van de in februari bij een vliegtuigongeluk omgekomen president Boris Trajkovski.

De nieuwe premier, de 45-jarige Hari Kostov, is een ecomoom die geen lid is van een politieke partij maar die wel dicht bij de regerende sociaal-democraten van Crvenkovsi staat. In diens kabinet was hij minister van Binnenlandse Zaken. Kostov is etnisch geen Macedoniër, maar een Vlach. Hij zei tijdens het debat in het parlement het beleid van zijn voorganger te willen voortzetten en heeft het kabinet van Crvenkovski nagenoeg ongewijzigd gelaten. Zijn eigen vroegere portefeuille, die van Binnenlandse Zaken, is naar Siljan Avramovski gegaan, tot dusverre chef contraspionage.

Een van de belangrijkste taken van de regering-Kostov is de verdere uitvoering van het akkoord van Ohrid met de Albanese minderheid. Dat akkoord maakte drie jaar geleden een eind aan de korte oorlog tussen de Macedoniërs en Albanese rebellen. ,,Het akkoord van Ohrid is de enige weg die we kunnen volgen, de enige die leidt naar een versterking van de interetnische relaties en de vestiging van vertrouwen en tolerantie'', aldus Kostov. Daarnaast wil hij de werkloosheid bestrijden en werken aan de verdere Europese integratie van Macedonië. Ook de bestrijding van de criminaliteit en de hervorming van het justitiële apparaat staan hoog op de prioriteitenlijst. ,,Macedoniës hervormingen zullen lang duren en zeker niet makkelijk zijn. Ik beloof niet dat het gemiddelde maandloon naar duizend euro zal springen of dat er banen voor iedereen zullen zijn. Ik beloof alleen dat ik niet zal liegen'', aldus Kostov.

De nieuwe premier werkte van 1986 tot 1988 als adviseur van de Macedonische regering en, later, de toenmalige president Gligorov. In 1995 vertegenwoordigde hij Macedonië bij de Wereldbank alvorens de leiding op zich te nemen van de grootste commerciële bank van het land.