Militairen moeten langer aanblijven

Duizenden Amerikaanse militairen die recht hebben op aflossing of hun plichten hebben vervuld en het leger willen verlaten, worden gedwongen in actieve dienst te blijven wanneer hun eenheid op het punt staat naar Irak of Afghanistan te vertrekken.

Volgens generaal Frank Hagenbeck, plaatsvervangend chefstaf van de personeelsdienst van het leger, gaat het om een uitbreiding van het zogeheten `stop-loss'-programma van het leger, dat beroepsmilitairen en reservisten vóór de beëindiging van hun contracten tracht te laten bijtekenen.

Door toedoen van de voortgaande geweldsspiraal in Irak en het feit dat veel militairen al meer dan één detachering in dat land of in Afghanistan achter de rug hebben, heeft het leger steeds meer moeite beroepsmilitairen en reservisten in dienst te houden. Ook het werven van nieuwe militairen is met de aanhoudende bezetting van Irak moeilijker geworden.

De nieuwe maatregel betreft eenheden waarvan bekend is dat zij binnen drie maanden naar Irak of Afghanistan zullen vertrekken. Vrijwel alle Amerikaanse gevechtseenheden zijn sinds het begin van de bezetting van Irak, vorig jaar, één of meerdere keren naar het gebied gestuurd. De druk op de troepen is verder toegenomen doordat nog eens 20.000 man extra naar Irak zijn gestuurd in een poging een einde te maken aan het geweld.

Op de uitbereiding van het `stop-loss'-programma bestaat veel kritiek. Volgens afgezwaaide militairen, maar ook defensiespecialisten gaat het programma volledig in tegen het concept van een Amerikaans leger op basis van vrijwilligheid. Militairen die willen afzwaaien en hun burgerleven weer wensen op te pakken, hebben nu het vooruitzicht nog maanden extra te moeten dienen onder gevaarlijke omstandigheden.

Een voormalige commandant die onder Hagenbeck in Afghanistan heeft gediend noemde de maatregel gisteren op een opiniepagina van de Amerikaanse krant The New York Times ,,beschamend''. ,,Vele, zo niet de meeste militairen die nu voor Irak op de rol staan, zijn veteranen en meerdere keren in Irak en Afghanistan gedetacheerd geweest. Ze hebben hun actieve dienst eervol volbracht. Maar net als dienstplichtingen worden ze nu opgeroepen om gehoor te geven aan de extra wensen voor Irak.''

Volgens Hagenbeck is de aanscherping van het `stop-loss'-programma noodzakelijk omdat het leger momenteel een grote reorganisatie ondergaat waarbij sommige eenheden pas later kunnen worden geactiveerd.

De uitbreiding van het programma geldt voor onbepaalde tijd, aldus militaire functionarissen.