Medea

Het artikel `Moeder moet razend zijn geweest' (2 juni, pagina 3) refereert aan Medea die haar kind doodde. Volgens de Griekse mythe doodde Medea haar twee kinderen.