`IT in India beter en goedkoper'

Een IT'er in India kost een bedrijf een kwart van wat een Nederlander kost, en hij is nog gemotiveerder en deskundiger ook. Op termijn zal naar verwachting een kwart van het Nederlandse IT-werk in lagelonenlanden gebeuren.

Nederlandse bedrijven verplaatsen steeds meer banen in de automatisering naar lagelonenlanden als India. Personeel in de informatietechnologie (IT) is daar niet alleen veel goedkoper, maar ook beter. Dat hebben verschillende bedrijven gisteren gezegd op een conferentie hierover van vakbond FNV Bondgenoten.

,,Ik ervaar de professionaliteit van IT'ers in India als groter dan die in Nederland'', zegt automatiseerder C. Derksen, die bij LogicaCMG verantwoordelijk is voor het verplaatsen van IT-banen naar lagelonenlanden. Volgens hem hebben Indiase werknemers vooral een betere mentaliteit. Nederlanders worden met name gemotiveerd door carrièreperspectieven en hun salaris, terwijl Indiërs vooral motivatie halen uit hun directe sociale omgeving. Bovendien zijn Indiërs volgens hem specialistischer, terwijl Nederlander meer generalist zijn.

Volgens J. Glezer van de centrale ondernemingsraad van Shell doen programmeurs in India beter hun werk dan Nederlanders. Glezer vindt het daarom geen probleem dat Shell een deel van zijn IT-werk naar lagelonenlanden verplaatst. Wel moet Nederlands personeel dat daar de dupe van wordt, herscholing krijgen om zijn kans op de arbeidsmarkt te verbeteren.

LogicaCMG heeft op dit moment ruim zevenhonderd IT'ers aan de slag in India. Volgens Derksen moet dat aantal groeien naar 2.500 eind volgend jaar. Het bedrijf, met wereldwijd 22.000 werknemers, heeft in Nederland ruim 6.000 mensen in dienst. Ondanks de werkloosheid onder IT'ers heeft LogicaCMG moeite om zijn vijfhonderd vacatures in Nederland op te vullen. ,,Niet alle IT'ers zijn voldoende op de hoogte van de laatste ontwikkelingen'', zegt Derksen.

Shell wil tot 2008 ongeveer 800 miljoen euro besparen door zijn 9.300 IT'ers in de wereld met een kwart terug te dringen. Het gaat daarbij om de tijdelijke krachten. Zij zullen voor een deel worden vervangen door werknemers in lagelonenlanden. Een IT'er in Nederland kost het bedrijf ongeveer 85.000 dollar per jaar. Aan een werknemer in India is het bedrijf circa 20.000 dollar kwijt.

Volgens IT-deskundige P. Tjia hebben Nederlandse bedrijven op dit moment ongeveer 5.000 IT'ers in lagelonenlanden ingeschakeld. Dat is een relatief klein aantal vergeleken met de 250.000 in Nederland. Tjia verwacht dat ondanks blijvende knelpunten als een andere taal en cultuur over tien jaar circa 50.000 IT'ers in lagelonenlanden werkzaam zullen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Ongeveer twintig jaar geleden begonnen de eerste Nederlandse ondernemingen het programmeren van computers uit te besteden aan bedrijfjes in India. Op dit moment besteden volgens Tjia ongeveer tweehonderd bedrijven het werk daar uit. Daarnaast zoeken ongeveer honderd ondernemingen hun heil in Oost-Europese landen, met name in Roemenië. Verder ontwikkelt een klein aantal bedrijven in minder bekende IT-landen als Iran, Vietnam, Libanon en Ghana software voor administratie en computerspelletjes.

Tjia verwacht dat ,,op termijn maximaal 25 procent van het werk naar het buitenland zal gaan''. Het programmeren en onderhoud van software kan in lagelonenlanden gebeuren, maar de inventarisatie van wensen van klanten, het installeren van software en de training zullen altijd in Nederland zelf blijven plaatsvinden, denkt hij.