Forensische logica?

Meten is weten, zegt forensisch psycholoog prof. De Ruiter in NRC Handelsblad van 27 mei naar aanleiding van afschuwelijke gebeurtenissen met een 13-jarig meisje. De Ruiter beweert dat zij met haar meetmethode recidivisten kan detecteren. Delinquenten die hun man of vrouw vermoorden, recidiveren zelden, weet zij. Logisch, moedermoordenaars recidiveren nooit, kan ik zonder meten stellen.

Seksuele delinquenten scoren vaak hoog op de zogenaamde SVR-20-vragenlijst. Van psychopaten die kinderen iets aandoen, blijkt bekend dat die bijna altijd recidiveren. Doe er dan wat aan, denk ik somber, als ik dat lees. Voor de meetmethode is geen geld. Waarvoor wel? Wel voor jarenlang effectarm beleidsgepraat?

Maar ontkracht je niet je eigen meetmethode door aanwijzingen voor de antwoorden van de vragenlijst, waarmee je die afschuwelijke misdadigers zou kunnen detecteren, in de krant te (laten) zetten? Geen wonder dat recidivisten door hun behandeling almaar handiger en sociaal vaardiger worden. Dus op proefverlof, én opnieuw toeslaan zoals voorzien door de deskundigen. Dat is forensische logica die mijn brein niet vatten kan, om maar niet te spreken over wat de slachtoffers en hun naasten daarvan denken.

    • Kor van Hulten