`Dit is normaal toch 'n hamerstuk?'

Aandeelhouders van Ahold delibereerden gistermiddag met bestuurders en commissarissen over aansprakelijkheden, onderzoeken en andere juridische aangelegenheden.

,,Nogmaals hartelijk bedankt – ook namens onze medewerkers.''

Bestuursvoorzitter Anders Moberg van Ahold was goedgeluimd op zijn eerste `normale' aandeelhoudersvergadering, gisteren in het Haagse congrescentrum. Tussen metershoge afbeeldingen van groene kruisbessen en geflankeerd door glazen kokers met wortels, paprika's, limoenen en appels – de vorige leiding hield van vlaggen – ging ook een dankwoord uit naar drie vertrekkende commissarissen. Een van de vertrekkers is commissaris Roland Fahlin, de Zweed die eerder dit jaar direct betrokken bleek bij de ondertekening van contracten die voor de accountant werden verzwegen. Fahlin gaf op zijn afscheidsvergadering overigens geen acte de présence.

Ook secretaris van de raad van bestuur Nol Berger was afwezig; hij blijkt de onderneming te hebben verlaten. Niets mis mee, volgens president-commissaris Karel Vuursteen (ex-Heineken). ,,Het gebeurt wel eens vaker dat mensen de onderneming verlaten.''

Er was wel wat mis met de stemmachine van Ahold. Aandeelhouders die niet aanwezig zijn, kunnen bij Ahold op afstand stemmen. Maar dat was op deze vergadering niet mogelijk. ,,Daar is kennelijk iets misgegaan, dat zoeken we uit'', zegde president-commissaris Vuursteen aan het begin van de vergadering toe aan een vertegenwoordiger van de grootste Nederlandse pensioenfondsen. Maar toen hij een paar uur later hieraan herinnerd werd, moest Vuursteen het antwoord nog steeds schuldig blijven.

,,Heel merkwaardig'', mompelde de woordvoerder van ABP beduusd.

Sinds het boekhoudschandaal bekend werd, beleefde Ahold niet zo'n ordentelijk verlopen aandeelhoudersvergadering. Geen geschreeuw in de zaal of aandeelhouders die elkaar bij de microfoon wegtrokken. Ook bestuursvoorzitter Moberg wist zijn emoties in bedwang te houden.

Peter Paul de Vries, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), waarschuwde het bestuur en de commissarissen op voorhand dat hij tijdens de vergadering niet meer zwartgemaakt wilde worden als zou de VEB weinig beleggers vertegenwoordigen bij de enquêteprocedure die de vereniging tegen Ahold heeft ingezet. Hij werd er niet één keer mee gepest.

Agendapunten 3c en 3d zorgden gistermiddag voor de meeste commotie: het verlenen van decharge aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Met een decharge, ook wel kwijting genoemd, wordt de aansprakelijkheid van bestuurders beperkt. Een gevoelig punt aangezien voormalige bestuurders Michiel Meurs en Cees van der Hoeven een deel van 2003 ook deel uitmaakten van de raad van bestuur. Bestuurder Peter Wakkie, voormalig advocaat, hield een exposé waarin de inperking van aansprakelijkheid werd gebagatelliseerd.

Waarom vraagt u dan decharge, klonk het uit de zaal.

Vuursteen: ,,Gewoonte.''

Volgens Pieter Lakeman was Wakkies uitleg van decharge ,,op het randje''. Hierop deden diverse aandeelhouders het verzoek aan Ahold het voorstel in te trekken. De overweging van Vuursteen om de periode waarvoor goedkeuring van het beleid werd gevraagd te bekorten, stuitte op verzet omdat daarmee de agenda werd aangepast. ,,En we kunnen toch al niet op afstand stemmen'', klonk het zuinigjes uit de hoek van de Nederlandse pensioenfondsen.

,,Dit is normaal toch een hamerstuk'', vroeg de president-commissaris. Peter Wakkie zei geen zin te hebben in nog meer procedures en liet het besluit over aan de voorzitter. Die trok de agendapunten vervolgens in.

De Vries van de VEB maakte zich zorgen over de perikelen in Scandinavië, waar de kiem van Aholds boekhoudschandaal werd gelegd bij winkelketen ICA Ahold. Conflicten tussen Ahold en de Noorse partner Canica, een investeringsvehikel van de schatrijke Stein Erik Hagen, brachten de affaire van geheime Ahold-contracten aan het licht.

Ahold staakte vorig jaar een onderzoek naar vermeende onregelmatigheden bij Canica, tegelijk met een nieuwe overeenkomst over de zeggenschap tussen de drie aandeelhouders van ICA Ahold. Is er geen nieuw onderzoek nodig, wilde De Vries weten.

Bestuurder Peter Wakkie: ,,We hebben gekeken of er een verband bestond tussen die twee kwesties. Maar er is geen aantoonbaar verband.''

De Vries: ,,Maar er was toch een reden voor het aanvankelijke onderzoek. Zoekt u dit tot de bodem uit?''

Wakkie: ,,Een nieuw onderzoek ligt niet voor de hand nu Hagen zijn aandelenpakket aan de Zweedse partner heeft aangeboden.''

De Vries wendt zich tot voorzitter Vuursteen: ,,Er zijn dus onregelmatigheden geconstateerd die eerst wel aanleiding geven om te onderzoeken, maar later niet?''

Vuursteen: ,,Ik heb daar geen antwoord op. Ik weet niet waarom het onderzoek destijds begonnen en gestopt is. Het is niet aan de orde geweest om opnieuw op te starten.''

Wakkie vult aan: ,,Het onderzoek is afgesloten in overeenstemming met drie aandeelhouders. Het is nu geen onderwerp dat aan de orde is.''

De Vries: ,,Niet aan de orde? Dan maken we het aan de orde! Als er destijds onregelmatigheden werden vermoed, moet u dat toch uitzoeken? Wilt u het agenderen bij uw volgende vergadering van commissarissen. Dat is wel van belang voor een bedrijf dat juist zo bezig is met integriteit en het terugwinnen van vertrouwen.''

    • Jeroen Wester