Booker Prize ook internationaal

Niet-Britse schrijvers wier werk in het Engels beschikbaar is maken vanaf 2005 kans op een Booker Prize. Naast de `Britse' prijs komt er een International Prize ter waarde van 92.000 euro.

11