Benzineprijs drijft inflatie op in mei

De stijgende brandstofprijs heeft in mei gezorgd voor een oplopende inflatie in Nederland. De consumentenprijsindex ging in april omhoog met 1,4 procent, in mei was dat 1,5 procent.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bericht. In maart daalde de inflatie nog naar 1,1 procent. Autobrandstoffen gingen van april op mei met 4 procent omhoog en zijn vergeleken met mei 2003 14,2 procent duurder geworden.

Dit is het indirecte gevolg van de prijsstijging van ruwe olie, die in mei regelmatig piekte onder de 40 dollar in Europa, naar aanleiding van spanningen in het Midden-Oosten. Volgens het CBS zijn de autobrandstoffen geheel verantwoordelijk voor de inflatiestijging.

Volgens de definitie van Eurostat, het statistische bureau van de EU, bedroeg de inflatie in Nederland in mei 1,7 procent, een stijging vanaf 1,5 procent in april. In april had Nederland op Finland na de laagste inflatie van de eurozone, waar de inflatie gemiddeld 2,0 procent bedroeg. Eurostat zegt te verwachten dat de inflatie in de gehele eurozone zal zijn opgelopen tot 2,5 procent in mei. Ook hier zijn de brandstofprijzen de voornaamste oorzaak.

Overheidsdiensten en consumptiegebonden belastingen droegen in Nederland in mei 0,2 procentpunt bij aan de inflatie van 1,5 procent op jaarbasis. Vervoerskosten maakten 0,6 procentpunt uit van de inflatie, en huisvesting, water en energie 0,7 procent. Voedingsmiddelen hadden juist een drukkend effect. Zonder de kosten van overheidsdiensten en belastingen bedroeg het zogenoemde `afgeleide' cijfer voor de inflatie 1,2 procent in mei. Over de maand april bedroeg deze afgeleide inflatie nog 0,9 procent.

De ministers van Financiën van de EU kwamen gisteren tijdens een reguliere vergadering in Luxemburg overeen af te zien van nationale maatregelen om met accijnsverlagingen de benzineprijs te drukken.

Tijdens de vorige periode van hoge olie- en benzineprijzen in 2000 leidden dergelijke nationale maatregelen tot grote prijsverschillen bij benzinepompen aan de Europese binnengrenzen en acties van beroepschauffeurs om in eigen land ook accijnsverlagingen te bedingen.