Agnosticisme of atheïsme 2

Agnostisch wordt meestal opgevat als niet-gelovend in God. Willem B. Drees hanteert een andere, etymologisch juistere betekenis: niet-wetend. Deze impliceert volgens mij dat men tegelijkertijd agnost en atheïst kan zijn: zich bewust van het feit dat men ,,de oorzaak van de natuurlijke oorzaken'' (zoals Drees het noemt) niet kan kennen, maar wel ervan overtuigd dat een god of goden in ieder geval niet bestaan. Overigens duid ik mijzelf liever niet aan met een woord dat met `a' begint: dat verklaart immers alleen wat ik niet ben. Liever noem ik mezelf `evolutionist': ik ben mij ervan bewust dat ik mijn bestaan te danken heb aan de evolutie, en ontleen aan dat bewustzijn inspiratie voor zingeving en moraal. Daar heb ik geen religie voor nodig evenmin als ik bijvoorbeeld alcohol nodig heb om vrolijk te zijn.

    • Henk ter Heide