Weg met die regels!

Hij vindt het maar niets, al die regeltjes voor horeca-ondernemers. Als het aan Hajé de Jager (45) ligt, wordt er flink in de administratieve lastendruk gesnoeid. ,,Zalm heeft beloofd die lastendruk met 25 procent te verminderen'', aldus de nieuwe voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. ,,En daar zal ik hem aan houden.'' Aan goede voornemens geen gebrek. De Jager wil dat er haast wordt gemaakt met de ,,innovatie en kennisverbreding'' binnen de horecabranche. ,,Een ondernemer met veel skills is aantrekkelijker voor zijn gasten'', weet hij. ,,En dat draagt weer bij aan de groei van de branche.'' De man die als 14-jarige vakantiewerker in de horeca begon, de hotelschool in Den Haag doorliep en directeur-eigenaar werd van de Hajé hotels en wegrestaurants, zal een halve dag in de week aan zijn voorzitterschap spenderen.

    • Danielle Pinedo