Van Aartsen wil `ontpolderen'

De VVD wil definitief af van het overleg tussen kabinet en sociale partners over de economie. ,,Het poldermodel heeft zijn beste tijd gehad'', zei fractievoorzitter Jozias van Aartsen gisteren in Eindhoven. ,,Ik heb geen zin om door te modderen, ik wil ontpolderen.''

Van Aartsen gaf in Eindhoven het startsein voor de verkiezingscampagne van zijn partij voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 10 juni. Volgens de VVD-fractieleider is het poldermodel ,,sterk in consensus en pacificatie, maar zwak in hervorming''. Dat is volgens hem des te erger omdat er in deze tijd van recessie en vergrijzing belangrijke keuzes moeten worden gemaakt op het gebied van sociale zekerheid. Verwijzend naar het onlangs mislukte voorjaarsoverleg over de toekomst van het prepensioen, zei hij: ,,Iedereen praat mee, maar niemand is verantwoordelijk.''

Van Aartsen wees met een beschuldigende vinger naar de vakbeweging en de oppositie, die volgens hem ,,hun achterban zand in de ogen strooien''. De vakbeweging weigerde bij het voorjaarsoverleg in te stemmen met een compromisvoorstel van het kabinet en de werkgevers over een nieuwe regeling voor het prepensioen.

Volgens Van Aartsen zijn harde keuzes onontkoombaar. ,,We kunnen niet én korter werken, én eerder met pensioen, én de sociale zekerheid ongewijzigd in stand houden'', zei hij. ,,Wie zo denkt, is een struisvogel in de polder. Met de kop niet in het zand, maar in de modder.''

Na het mislukken van het voorjaarsoverleg kondigde de vakbeweging aan weer looneisen te zullen stellen bij CAO-onderhandelingen, zoals bij Akzo Nobel en in de metaalsector. Het kabinet besloot daarop eind vorige week CAO's die de loonkosten opjagen, niet meer algemeen verbindend te verklaren voor een hele sector. Van Aartsen steunt dat besluit van harte. ,,Dat is gewoon in het landsbelang'', zei hij.

looneis FNV: pagina 21