Spreekuur huisarts steeds strakker georganiseerd

Nog slechts 13 procent van de huisartsen heeft een inloopspreekuur waarop de patiënt zonder afspraak terecht kan. In 1987 had nog bijna de helft een inloopspreekuur. Ook het aantal huisartsen met een telefonisch spreekuur neemt af. Patiënten kunnen, indien het geen spoedgeval betreft, ook minder vaak dan in 1987 nog dezelfde dag bij hun huisarts terecht, maar over het algemeen wel binnen twee dagen. In 6 procent van de gevallen kunnen zij pas na twee of meer dagen terecht. De huisarts reserveert wel gemiddeld meer tijd per patiënt op het afsprakenspreekuur dan in 1987. Dit blijkt uit de Tweede Nationale Studie, een omvangrijke studie naar de huisartspraktijk, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid