Remkes hekelt afspraak Welten

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) is niet tevreden over de afspraken die de Amsterdamse burgemeester Cohen heeft gemaakt met de nieuwe Amsterdamse korpschef Welten. De garantie voor Welten dat hij zijn salaris behoudt als hij zijn functie neerlegt, noemt Remkes ,,niet gewenst''.

Dat heeft Remkes schriftelijk geantwoord op vragen van de Tweede Kamer. Cohen heeft Welten toegezegd dat de gemeente Amsterdam de helft van zijn koopwoning financiert. Mocht de belastingdienst de participatie van de gemeente in de woning als beloning in natura zien, dan betaalt de gemeente eveneens de extra inkomsten- en loonbelasting. In zijn brief aan de Kamer stelt Remkes dat de afspraak met Welten ,,een eenmalige gebeurtenis is die geen navolging verdient''.

Welten is op dit moment korpschef in Groningen en woont in het nabijgelegen Haren. In de onderhandelingen met Amsterdam heeft hij bedongen dat hij er in woonruimte niet op achteruit wil gaan. Omdat in Amsterdam de huizenprijzen hoger liggen, heeft de gemeente toegezegd de helft van de nieuwe woning te financieren. Volgens minister Remkes heeft Cohen zich bij de onderhandelingen aan de regels gehouden. Desondanks gaat hij onderzoeken wat de huidige aanstellingsvoorwaarden voor vergelijkbare ambtenaren zijn en of daar strengere regels voor moeten komen.

Remkes schrijft overigens dat de hoogte van Weltens loon past bij het salarisniveau zoals binnen de politie is afgesproken.

Ook wijst de minister erop dat de loongarantie slechts geldt als hij een even zware functie binnen het Amsterdamse korps krijgt en ten minste zeven jaar korpschef is geweest. Bij disfunctioneren verliest hij het recht op salaris.

De afspraak met Welten leidde tot afwijzende reacties uit de Tweede Kamer.