Raad: Somaliërs niet terug

De Raad van State vindt dat minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken) moet stoppen met het terugsturen van uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers. Het betreft vluchtelingen die niet uit Noord-Somalië afkomstig zijn. Dat deel is, aldus de uitspraak, onveilig voor hen. Naar Midden- en Zuid-Somalië worden, gezien het ontbreken van enige bescherming voor minderheden, geen asielzoekers teruggestuurd. De Raad van State baseert zich op zogeheten interim measures van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. In tien klachten van Somalische asielzoekers die dreigden te worden uitgezet besliste het Hof dat er geen garantie is dat deze in het noorden worden toegelaten.