NMa liet klokkenluider week wachten met aangifte

De klokkenluider, die op 11 februari de schaduwadministratie van aannemer Boele & Van Eesteren overdroeg aan het openbaar ministerie (OM), blijkt al een week eerder, op 5 februari tevergeefs gepoogd te hebben om de mededingingssautoriteit NMa van zijn vondst op de hoogte te stellen.

Op die datum zocht de man, die anoniem wenst te blijven, telefonisch contact met de NMa en het landelijk parket van het OM. Daarbij maakte hij duidelijk dat hij over een schaduwadministratie vol belastende feiten beschikte.

De NMa verwees hem op 5 februari echter naar het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), zonder inhoudelijk actief interesse te tonen. Dat heeft de klokkenluider tegenover deze krant verklaard.

Pas één week later, op 10 februari kon hij terecht bij twee medewerkers van de criminele inlichtingeneenheid van de KLPD. Een dag later overhandigde hij daar de schaduwadministratie.

Omdat het landelijk parket pas vijf dagen later, op 16 februari de schaduwadministratie overdroeg aan de NMa, hadden de in de administratie genoemde bedrijven (90 aannemers) de tijd om zich te melden bij de NMa om met succes een beroep te doen op de clementieregeling in de Mededingingswet. Daardoor kunnen ze miljoenen euro's aan boetes wegens overtreding van de Mededingingswet ontlopen.

Volgens een woordvoerder van de NMa zijn op 5 februari meerdere tips over bouwfraude binnengekomen maar is niet meer te achtewrhalen of deze klokkenluider daartoe behoorde.

Woordvoerders van de PvdA, GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer laken de houding van vooral de NMa. Oud-voorzitter M. Vos (GroenLinks) van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid noemt de houding van de NMa ,,fout en slap gedrag, waardoor betrokken bouwbedrijven de clementieregeling konden misbruiken''. Vos wil van ministers Donner (Justitie, CDA) en Brinkhorst (Economische Zaken, D66) opheldering over de toedracht. ,,Met name de NMa had eigen initiatief moeten tonen op het moment dat iemand naar ze toestapt met de mededeling over een bij hem thuis verborgen schaduwadministratie te beschikken.''

PvdA-woordvoerder S. Depla wil weten of het landelijk parket de schaduwadministratie heeft onderzocht op strafbare feiten. Volgens een woordvoerder van het parket is het dossier overgedragen aan de NMa en loopt er momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. ,,De NMa onderzoekt of er sprake is van overtredingen van de Mededingingswet.''

Depla wil nog deze week in een spoeddebat van minister Donner weten hoeveel prioriteit hij wil geven aan opsporing van bouwfraude, naast het opsporingsonderzoek dat gebaseerd is op de informatie die is aangedragen door de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. De KLPD kon vanmorgen niet reageren.