Man heeft meer geld na scheiding

Vrouwen gaan er na een echtscheiding meestal financieel veel meer op achteruit dan mannen. Gemiddeld hebben vrouwen met kinderen na de scheiding 20 procent minder te besteden. Mannen met kinderen gaan er na de huwelijksontbinding financieel juist fors op vooruit, met 33 procent.

Dit blijkt uit een gisteren verschenen publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het eigen webmagazine. Het CBS baseert de conclusies op een onderzoek naar de demografische kenmerken en inkomensgegevens van 75.000 huishoudens over de jaren 1989-2000.

Dat de man vaak financieel zoveel baat heeft bij een scheiding, ook als hij alimentatie voor zijn kinderen en eventueel zijn vrouw moet betalen, komt volgens CBS-onderzoeker Jan Latten omdat mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen. ,,Vrouwen met kinderen hebben kleinere of geen baantjes en vallen daardoor na een echtscheiding terug op bijstandsniveau terwijl mannen voor een persoon minder hoeven te betalen'', zegt Latten. ,,Dit onderzoek zegt vooral iets over het niveau van de economische onafhankelijkheid van vrouwen.''

Wanneer de echtscheiding plaatsvindt zonder dat er kinderen bij betrokken zijn, vallen de percentages anders uit. Wel blijft er een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Tegenover een achteruitgang in besteedbaar inkomen van 6 procent voor de man, staat een daling van 27 procent voor de vrouw. In het CBS-onderzoek is de economische situatie van vrouwen voor de scheiding niet meegenomen.