Kamer: maak dertig jaar cel mogelijk

De Tweede Kamer wil voor de zwaarste delicten, zoals moord en doodslag, een celstraf mogelijk maken van dertig jaar. Nu is de maximumstraf nog levenslang of twintig jaar.

Die verhoging naar dertig jaar moet het gat dichten tussen de twee zwaarste sancties die het wetboek van strafrecht nu kent.

De Kamer wil over de hele linie de maximumstraffen voor geweldsdelicten verhogen. De strafmaat voor `eenvoudige mishandeling' moet omhoog van twee naar vier jaar en voor zware mishandeling van vier naar zes jaar.

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede kamer over herijking van de strafmaxima in het Wetboek van Strafrecht. CDA, PvdA en LPF drongen bij minister Donner (Justitie, CDA) aan op verhoging van de maximumstraf in de zwaarste categorieën tot dertig jaar. Donner is daar tegen. Hij wil rechters de mogelijkheid geven bij het opleggen van twintig jaar celstraf tegelijk te bepalen dat vervroegde invrijheidstelling niet mag plaatsvinden, zodat de twintig jaar celstraf ook effectief wordt uitgezeten. In het voorstel van de Kamer zou dertig jaar celstraf in combinatie met de automatische strafkorting van een derde ook leiden tot een feitelijke straf van twintig jaar.

Donner was wel positief over een voorstel van de LPF om verboden wapenbezit harder aan te pakken. Daarvoor staat nu drie maanden, maar dat schrikt bijvoorbeeld scholieren onvoldoende af om messen of andere wapens in bezit te hebben. Verder wil een meerderheid in de Tweede Kamer de straffen voor rijden onder invloed en het veroorzaken van verkeersongevallen door roekeloos gedrag verhogen. De VVD wil de maximumstraf voor huiselijk geweld verhogen van drie naar vier jaar. Daardoor kan voor deze delicten makkelijker voorlopige hechtenis worden opgelegd en heeft de politie meer armslag om bij huiselijk geweld op te treden.

Ook was een Kamermeerderheid voorstander van een voorstel van GroenLinks om mensen die een misdrijf hebben gepleegd bij de uitoefening van hun beroep een beroepsverbod te kunnen opleggen. Nu biedt alleen het tuchtrecht de mogelijkheid van dergelijke sancties. GroenLinks wil die sanctie ook opgenomen zien in het Wetboek van Strafrecht, zodat bij zware delicten als moord of doodslag de rechter een beroepsverbod kan opleggen. Woordvoerster Vos van GroenLinks denkt daarbij aan de zaak-Lucia de B., de verpleegster die patiënten onder haar hoede om het leven gebracht zou hebben. ,,In dergelijke zaken moet de officier van justitie de mogelijkheid hebben om zo'n beroepsverbod in zijn strafeis op te nemen en moet de rechter die sanctie ook kunnen opleggen. Zo'n beroepsverbod in het Wetboek van Strafrecht moet beperkt worden tot de categorie van de zwaarste misdrijven.''