Kamer botst met minister over vaccin

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) is gisteren in conflict gekomen met de Tweede Kamer over de datum waarop zuigelingen kunnen worden ingeënt met een nieuw kinkhoestvaccin.

Hoogervorst `piekert' er niet over om onderhands met het bedrijf GlaxoSmithKline in zee te gaan voor de aanschaf van het nieuwe kinkhoestvaccin voor zuigelingen. Hij houdt tegen de zin van de Tweede Kamer vast aan een normale openbare aanbesteding voor levering van de entstof. Hij verwacht dat het vaccin dan rond 1 januari beschikbaar is voor het rijksvaccinatieprogramma. De woordvoersters van de fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD willen dat de zuigelingen er al vanaf 1 september mee worden ingeënt, zo bleek gisteren in de Kamer tijdens overleg over het vaccinatieprogramma.

Tijdens het debat haalde Hoogervorst fel uit naar deze woordvoersters. Hij verweet ze, door hun oor te lenen voor partijen die belang hebben bij het creëren van onrust over het thans gebruikte kinkhoestvaccin, zoals het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline, aan de verspreiding ervan bij te dragen. Sinds de publicatie van een advies van de Gezondheidsraad, begin april, wordt er in de publiciteit gesuggereerd dat het huidige vaccin niet meer zou voldoen. De raad adviseerde wel een overstap, maar zonder het thans gebruikte vaccin ongeschikt te noemen. De nieuwe entstof zou wat effectiever zijn bij het voorkomen van lichte vormen van kinkhoest en even effectief bij de zwaardere aandoeningen. GSK is op dit moment in Nederland de enige leverancier die het nieuwe vaccin kan leveren, zoals het bedrijf bekend heeft gemaakt.

Volgens Hoogervorst, die zich baseerde op adviezen van de Gezondheidsraad en RIVM, levert uitstel van de invoering van het nieuwe vaccin tot begin 2005 geen problemen voor de (volks)gezondheid. Hij kan dan, zoals door de Europese Unie voogeschreven, een openbare aanbesteding voor de levering van het vaccin houden waarop ook buitenlandse leveranciers kunnen inschrijven. Bij de gunning kan dan niet alleen naar de prijs worden gekeken, maar kan ook in de afweging worden betrokken of er een continue en betrouwbare levering mag worden verwacht. Hoogervorst kreeg voor zijn opstelling alleen de steun van CDA en SGP.

Een meerderheid van de Kamer wil, omdat er onrust bij de ouders over het vaccin zou zijn ontstaan, dat de minister nu snel en ,,desnoods tijdelijk'' met GSK in zee gaat. Hoogervorst weigert dit. ,,Ik pieker er niet over. Dan zouden we het creëren van onrust gaan belonen. Dan staat over een maand het volgend middel dat een fractie beter is op de stoep waarvoor het creëren van wat onrust voldoende is om met publiek geld te worden betaald'', aldus Hoogervorst.

De betrokken woordvoersters begonnen na afloop van het overleg gisteren met het voorbereiden van een motie waarin om invoering van het nieuwe vaccin per 1 september wordt gevraagd. Deze motie moet nog door de fracties worden goedgekeurd. Hoogervorst liet gisteren al doorschemeren dat hij een motie met die strekking naast zich neer zal leggen.